לפגישת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות,
אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר

  בדיקת צו ירושה

  כאשר אדם הולך לעולמו ואינו מותיר אחריו צוואה, מחולק עיזבונו לפי הוראות חוק הירושה הקובע חלוקה לפי עיקרון של מעגלי קירבה, דהיינו חלוקה בין בני משפחתו של המנוח כאשר בן/בת זוג הם היורשים הטבעיים הראשונים, כך גם צאצאיו, אם אין בן/בת זוג או ילדים יירשו ההורים ואחים ואחיות.

  במקרים בהם אין צוואה תקפה ואין מי שעונה להגדרות חוק הירושה (ככל שהדבר נוגע להורשה עלפי דין), עובר העיזבון לרשות המדינה.

  רשם הירושות הוא האמון על הטיפול בנושא חלוקת עיזבונם של אזרחים ישראלים אשר הלכו לעולמם, בין אם הותירו צוואה אחריהם ובין אם לאו. במקרים בהם יש צוואה מגישים היורשים לרשם הירושות בקשה לקבלת צו קיום צוואה ואילו כאשר אין צוואה מגישים היורשים עלפי דין בקשה לקבלת צו ירושה.

  לעיתים, מתעוררות מחלוקת הנוגעות לאופן בו יש לחלק את העיזבון, במקרים כאלה מוגשות לרשם הירושות בקשות כגון בקשה לעיכוב או ביטול צו קיום צוואה.

  בדיקת צו ירושה מיועדת לאפשר ליורשים עלפי דין (יורשים הכלולים באותם "מעגלי קירבה" הנ"ל) לברר אם כבר הוגשה בקשה לקבלת צו ירושה, באיזה שלב נמצא הטיפול בבקשה זו ואם כבר ניתן הצו האם הוא אכן יביא לחלוקה הראויה כפי שזו מוגדרת בחוק הירושה (האם אין בני משפחה שקופחו).

  תוצאות הבדיקה בהתאם לשלב הטיפול בבקשה לקבלת צו ירושה 

  מרגע שהוגשה לרשם הירושות בקשה לקבלת צו ירושה, מתחיל תהליך הכולל מספר שלבים. באמצעות בדיקת צו קיום ירושה, ניתן לברר באיזה שלב נמצא הטיפול בבקשה.

  לבקשה לקבלת צו ירושה יש לצרף מסמכים כגון תעודת פטירה, אישור על מסירת הודעה לכל היורשים אודות הגשת הבקשה לקבלת צו ירושה ועוד.

  השלב הראשון אותו מבצע רשם הירושות הוא בדיקה שהבקשה הוגשה כראוי (ללשכה שמקום מושבו של המנוח נמצא באזור עליו היא חולשת, בצירוף כל המסמכים הדרושים), בהמשך מועבר העתק של הבקשה לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה (כדי שימסור תגובתו היכולה להיות הודעה שלא להתערב בהליכים או, אם יש סיבה לכך, הודעה על כוונה להתערב בהליכים ואז מועבר הטיפול לבית המשפט).

  דבר הגשת הבקשה מפורסם בעיתון יומי ומי שמעוניין להתנגד לה יכול לעשות זאת בתוך 14 יום ממועד פרסום זה.

  מסירת ביצוע הבדיקה לעורך דין המתמחה בדיני ירושה

  מי שסבורים שייתכן וייפול פגם בחלוקת עיזבונו של אדם כאשר זו מבוצעת בדרך של הורשה על פי דין, טוב יעשה אם יפנה ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בדיני ירושה על מנת שהלה יבצע בדיקת צו ירושה, יברר באיזה שלב מצוי התהליך ויפעל כדי להביא לתיקון המצב.

  כך למשל ייתכן שבן משפחה הכלול באותם מעגלי קירבה שהוזכרו לעיל אולם חושש שהאינטרסים שלו אינם נשמרים יכול לפעול בדרך של בדיקת צו קיום ירושה על מנת להראות שנפל בו פגם.

  פרסום לעורכי דין פרסום לעורכי דין
  דילוג לתוכן