לפגישת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות,
אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר

  עילות לביטול צוואה

  על פי חוק הירושה (ה-תשכ"ה 1965), קיימות מספר עילות לביטול צוואה. בשורות הבאות ריכזנו עבורכם רשימה מפורטת של כל העילות לביטול צוואה שמעצם כוחן ניתן להגיש התנגדות לקיום הצוואה, וכפועל יוצא מכך להוביל לידי פסילתה.

  פסלות עדים

  סעיף מספר 24 לחוק הירושה קובע כי: "קטין ומי שהוכרז פסול-דין, אינם כשרים להיות עדים לעשיית צוואה לפי סימן זה".

  בהתאם לסעיף זה, ניתן לפסול את חוקיותה של צוואה אשר נערכה באמצעות עדות קטין, או לחילופין, צוואה אשר נערכה באמצעות עדותו של פסול-דין.

  אונס איום וכדומה

  סעיף מספר 30 לחוק הירושה קובע כי:

  "(א) – הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית-בטלה.

  (ב) – הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות- אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אלמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה, אם אי אפשר לעשות כן-בטלה הוראת הצוואה"

  בהתאם לסעיף זה, ניתן לטעון כי יש עילות לביטול צוואה אשר כתב הצוואה נערכה בניגוד לרצונות של המצווה, והיא נערכה לאחר שהופעלה על המצווה השפעה חיצונית בלתי הוגנת, וכפעול יוצא מכך, ניתן להוביל לפסילתה. בכל הקשור לנפילת טעות בעריכת כתב הצוואה, בית המשפט הוא הסמכות לבחינת כוונתו של המצווה לו לא נפלה טעות.

  צוואה בלתי חוקית וכדומה

  סעיף מספר 34 בחוק הירושה קובע כי: "הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי-בטלה".

  בהתאם לסעיף זה, ניתן להגיש התנגדות לקיום צוואה (עילות לביטול צוואה) בכל אותם מקרים בהם הצוואה נערכה באופן לא חוקי, או לחילופין, במקרים בהם הצוואה נוגדת את הדין או את תקנת הציבור וזאת בהתאם להחלטת בית המשפט בכל הנוגע לאופן ניסוחה.

  צוואה לטובת עדים וכדומה

  סעיף מספר 35 בחוק הירושה קובע כי: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל –פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן זוגו של אחד מאלה- בטלה".

  בהתאם לסעיף זה, החוק קובע חזקה על פיה העדים הנוכחים לעריכת הצוואה אינם יכולים להיות הנהנים על פיה, לרבות, בני זוגם. כפועל יוצא מכך, צוואה במסגרתה הנהנים ממנה היו מעורבים באופן ישיר או עקיף בעריכתה מהווה עילה לביטול הצוואה ופסילתה באופן אוטומאטי.

  רוצים לדעת יותר על עילות לביטול צוואה? רוצים לדעת יותר על הזכויות המשפטיות העומדות לרשותכם בכל הנוגע להגשת התנגדות לקיום צוואה? צרו עימנו קשר עוד היום! עורכי דין צוואות טל וינגסט ושות' מחזיקים בניסיון רב שנים בכל הקשור לצוואות וירושה.

  פרסום לעורכי דין פרסום לעורכי דין
  דילוג לתוכן