לפגישת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות,
אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר

  עורך דין ירושות משרד עו"ד ירושות

  דיני ירושה הם התחום המשפטי העוסק באופן בו יחולק רכוש וממון שמותיר אחריו אדם שהולך לעולמו, רכוש וממון המכונים "עיזבונו" של אותו אדם שנפטר.

  דיני הירושה, ככל תחום משפטי אחר, מורכבים מחוקים, תקנות והלכות פסוקות (פירושים לחוק והנחיות למיניהם שקבעו שופטים בפסקי דין שנתנו).

  דבר החקיקה המרכזי המסדיר את אופן חלוקת עיזבונו של אדם הוא חוק הירושה. רשם הירושות הוא האמון על הטיפול המנהלי המתחיל בהגשת בקשה לקבלת צו קיום צוואה או צו ירושה (על ההבדל בין השניים יורחב בהמשך).

  הורשה על פי דין והורשה על פי צוואה

  חוק הירושה מגדיר שתי דרכים לפיהן תבוצע חלוקת עיזבון.

  הדרך הראשונה היא חלוקה בהתאם להנחיות שהותיר אחריו המנוח בדמות צוואה תקפה, ואילו הדרך השנייה, בה נוהגים במקרים בהם אין צוואה תקפה, היא חלוקת העיזבון בהתאם להוראות חוק הירושה, חלוקה כזו מכונה "הורשה עלפי דין".

  בישראל, ניתנת חשיבות רבה לכיבוד רצונו של המת, נושא שגם לפי ההלכה היהודית נתפס כחשוב מאוד. לפיכך העיקרון המנחה הוא שיש לשאוף ככל שניתן לקיים צוואות אותן ניתן לערוך במספר דרכים. עם זאת ישנם מקרים בהם יש מקום לתקוף צוואה ולבטל תוקפה, כך למשל כאשר צוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, איומים או בעת שעורך הצוואה לא היה בדעה צלולה.

  במקרים בהם לא מותיר אחריו המנוח צוואה כלל או שנשלל תוקפה של צוואה שהותיר (ואין אחת קודמת שיכולה לתפוס את מקומה) מבוצעת חלוקת העיזבון לפי הוראות חוק הירושה הקובע חלוקה בין בני משפחתו של המנוח לפי עיקרון של מעגלי קרבה.

  באופן כללי, בן/בת הזוג נחשבים לקרובים ביותר והם היורשים הטבעיים הראשונים, ילדים הם הבאים בתור, אם אין בן/בת זוג ואין צאצאים מחולק העיזבון בין הורי המנוח, אחיו ואחיותיו.

  כאשר אדם הולך לעולמו, לא מותיר אחריו צוואה ואין לו כלל יורשים מן הסוג המוגדר בחוק הירושה עובר העיזבון לרשות המדינה (המדינה היא היורשת).

  רשם הירושות

  הרשות המנהלית האמונה על הסדרת כל נושא חלוקת עיזבונם של אזרחים ישראלים ההולכים לעולמם היא רשות רשם הירושות. אל רשם הירושות מגישים יורשיו של המנוח (בין אם יורשים עלפי צוואה או יורשים עלפי דין) בקשות לקבלת צו קיום צוואה (במקרים בהם יש צוואה) או בקשה לקבלת צו ירושה (כאשר אין צוואה).

  אל רשם הירושות מוגשות גם טענות כנגד צוואות בדמות בקשות לעיכוב או ביטול צו קיום צוואה.

  עורכי דין המתמחים בדיני ירושה ידעו לסייע למי שרוצים לערוך צוואה כמו גם ליורשים העומדים בפתח הליך הטיפול בחלוקת העיזבון.

  עניינים רבים עשויים להתעורר במהלך הטיפול בחלוקת עיזבון, יורשים יכולים להחליט להסתלק מחלקם, ניתן לערוך הסכם בין יורשים המשנה את אופן חלוקת העיזבון, ייתכן ויש מקום לתקוף צוואה ועוד.

  כדי להבטיח שצוואה תקוים מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין לענייני משפחה המצוי בדיני ירושה לשם עריכתה באופן שיבטיח כי תעמוד בכל ניסיון תקיפה מצד מי שעשויים לסבור כי לא קיבלו חלק הוגן מן העיזבון.

  עו"ד ירושות

  אדם שהולך לעולמו מותיר אחריו בדרך כלל ממון ונכסים מסוג ובהיקף כזה או אחר, לעיתים קורה שנותרים גם חובות שלא נפרעו. הנכסים והממון שהותיר אחריו המנוח מכונים "עיזבון" והם עוברים לידיהם של אחרים בדרך של הורשה.

  חוק הירושה מסדיר את האופן בו מחולקים עיזבונות. אם המוריש הותיר אחריו צוואה תקפה יחולק העיזבון בהתאם להוראותיה. אם אין בנמצא צוואה כזו מתבצעת החלוקה באופן שמוגדר בחוק ולפי עיקרון של מעגלי קרבה (חלוקה כזו מכונה "הורשה עלפי דין").

  עורך דין ירושות מתמחה בעריכת צוואות, הוצאתן אל הפועל, הורשה עלפי דין, עריכת הסכמים בין יורשים, הסתלקות מצוואות, תקיפת צוואות, ייצוג מי שמעורב בסכסוך הנוגע לירושה,  ועוד.

  עריכת צוואות

  כדי להבטיח שעיזבוננו יחולק באופן מסוים, יש לפנות אל עורך דין ירושות כדי לערוך צוואה.

  בחוק הירושה, מפורטות ארבע דרכים בהן ניתן לערוך צוואה, בכתב, בעלפה, בפני עדים או בפני רשות. לכל סוג צוואה תנאים שרק בהתקיימם תחשב תקפה.

  באופן טבעי, ישנן צוואות שקל יותר לתקוף, עו"ד ירושות עורך צוואות באופן שמבטיח ביצוען ככתבן וכלשונן. ברוב רובם של המקרים צוואות הנערכות אצל עורך דין ירושות יהיו מסוג "צוואה בפני עדים".

  חלוקת עיזבון בהורשה עלפי דין

  כאשר אדם הולך לעולמו ואינו מותיר אחריו צוואה תקפה, יחולק עיזבונו לפי הוראות חוק הירושה בדרך של הורשה עלפי דין. באופן כללי, יירשו בני משפחתו של המנוח לפי דרגת קרבתם אליו, כך למשל ראשונים לרשת הם בני/בנות זוג וילדים (רק אם אין כאלה בנמצא יירשו הורים ואחים).

  אם אין למנוח בני משפחה הכלולים במעגלי הקרבה המוגדרים בחוק הירושה, עובר העיזבון כולו לרשות המדינה.

  כדי להוציא לפועל חלוקת עיזבון במקרה של הורשה על פי דין, יש לפנות אל עורך דין ירושות אשר יטפל בקבלת צו ירושה מטעם רשם הירושות. בצו, יפורטו פרטי היורשים ועם קבלתו ניתן לגשת לבנק, לרשות רישום המקרקעין, משרד הרישוי וכל גוף אחר המעורב ברישום בעלות והחזקת ממון ונכסי העיזבון, הוראות הצו ימולאו והזכויות יועברו ליורשים.

  צו קיום צוואה

  כדי להוציא לפועל צוואה, יש לפנות אל עו"ד ירושות אשר ידאג לקבל צו קיום צוואה מרשם הירושות. ישנם מקרים בהם יש המבקשים לערער על תוקף הצוואה, עורך דין ירושה ידע לייעץ ולייצג גורמים המעורבים בסכסוכים כאלה.

  בהתקבל צו קיום צוואה, ניתן להציגו לגורמים המתאימים (בנק, לשכת רישום מקרקעין וכו') והיורשים יקבלו חלקם בעיזבון.

  עורך דין ירושות הוא הכתובת עבור מי שמעוניינים לערוך צוואה, ליורשים, למי שסבורים שיש לשנות אופן חלוקת עיזבון (לתקוף צוואה או להמציא צוואה שהם יודעים על קיומה), עבור יורשים שמעוניינים לשנות את האופן בו מחולק העיזבון ביניהם, יורשים המעוניינים להסתלק מחלקם בעיזבון (למשל כדי שלא ייפול לידיהם של נושים) ולמעשה עבור כל מי שזקוק לייעוץ ולייצוג בעניין הקשור לצוואות, עיזבונות ואופן חלוקתם.

  פרסום לעורכי דין פרסום לעורכי דין