לפגישת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות,
אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר

  עורך דין ירושות משרד עו"ד ירושות

  דיני ירושה הם התחום המשפטי העוסק באופן בו יחולק רכוש וממון שמותיר אחריו אדם שהולך לעולמו, רכוש וממון המכונים "עיזבונו" של אותו אדם שנפטר.

  דיני הירושה, ככל תחום משפטי אחר, מורכבים מחוקים, תקנות והלכות פסוקות (פירושים לחוק והנחיות למיניהם שקבעו שופטים בפסקי דין שנתנו).

  דבר החקיקה המרכזי המסדיר את אופן חלוקת עיזבונו של אדם הוא חוק הירושה. רשם הירושות הוא האמון על הטיפול המנהלי המתחיל בהגשת בקשה לקבלת צו קיום צוואה או צו ירושה (על ההבדל בין השניים יורחב בהמשך).

  הורשה על פי דין והורשה על פי צוואה

  חוק הירושה מגדיר שתי דרכים לפיהן תבוצע חלוקת עיזבון.

  הדרך הראשונה היא חלוקה בהתאם להנחיות שהותיר אחריו המנוח בדמות צוואה תקפה, ואילו הדרך השנייה, בה נוהגים במקרים בהם אין צוואה תקפה, היא חלוקת העיזבון בהתאם להוראות חוק הירושה, חלוקה כזו מכונה "הורשה עלפי דין".

  בישראל, ניתנת חשיבות רבה לכיבוד רצונו של המת, נושא שגם לפי ההלכה היהודית נתפס כחשוב מאוד. לפיכך העיקרון המנחה הוא שיש לשאוף ככל שניתן לקיים צוואות אותן ניתן לערוך במספר דרכים. עם זאת ישנם מקרים בהם יש מקום לתקוף צוואה ולבטל תוקפה, כך למשל כאשר צוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, איומים או בעת שעורך הצוואה לא היה בדעה צלולה.

  במקרים בהם לא מותיר אחריו המנוח צוואה כלל או שנשלל תוקפה של צוואה שהותיר (ואין אחת קודמת שיכולה לתפוס את מקומה) מבוצעת חלוקת העיזבון לפי הוראות חוק הירושה הקובע חלוקה בין בני משפחתו של המנוח לפי עיקרון של מעגלי קרבה.

  באופן כללי, בן/בת הזוג נחשבים לקרובים ביותר והם היורשים הטבעיים הראשונים, ילדים הם הבאים בתור, אם אין בן/בת זוג ואין צאצאים מחולק העיזבון בין הורי המנוח, אחיו ואחיותיו.

  כאשר אדם הולך לעולמו, לא מותיר אחריו צוואה ואין לו כלל יורשים מן הסוג המוגדר בחוק הירושה עובר העיזבון לרשות המדינה (המדינה היא היורשת).

  רשם הירושות

  הרשות המנהלית האמונה על הסדרת כל נושא חלוקת עיזבונם של אזרחים ישראלים ההולכים לעולמם היא רשות רשם הירושות. אל רשם הירושות מגישים יורשיו של המנוח (בין אם יורשים עלפי צוואה או יורשים עלפי דין) בקשות לקבלת צו קיום צוואה (במקרים בהם יש צוואה) או בקשה לקבלת צו ירושה (כאשר אין צוואה).

  אל רשם הירושות מוגשות גם טענות כנגד צוואות בדמות בקשות לעיכוב או ביטול צו קיום צוואה.

  עורכי דין המתמחים בדיני ירושה ידעו לסייע למי שרוצים לערוך צוואה כמו גם ליורשים העומדים בפתח הליך הטיפול בחלוקת העיזבון.

  עניינים רבים עשויים להתעורר במהלך הטיפול בחלוקת עיזבון, יורשים יכולים להחליט להסתלק מחלקם, ניתן לערוך הסכם בין יורשים המשנה את אופן חלוקת העיזבון, ייתכן ויש מקום לתקוף צוואה ועוד.

  כדי להבטיח שצוואה תקוים מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין לענייני משפחה המצוי בדיני ירושה לשם עריכתה באופן שיבטיח כי תעמוד בכל ניסיון תקיפה מצד מי שעשויים לסבור כי לא קיבלו חלק הוגן מן העיזבון.

  עו"ד ירושות

  אדם שהולך לעולמו מותיר אחריו בדרך כלל ממון ונכסים מסוג ובהיקף כזה או אחר, לעיתים קורה שנותרים גם חובות שלא נפרעו. הנכסים והממון שהותיר אחריו המנוח מכונים "עיזבון" והם עוברים לידיהם של אחרים בדרך של הורשה.

  חוק הירושה מסדיר את האופן בו מחולקים עיזבונות. אם המוריש הותיר אחריו צוואה תקפה יחולק העיזבון בהתאם להוראותיה. אם אין בנמצא צוואה כזו מתבצעת החלוקה באופן שמוגדר בחוק ולפי עיקרון של מעגלי קרבה (חלוקה כזו מכונה "הורשה עלפי דין").

  עורך דין ירושות מתמחה בעריכת צוואות, הוצאתן אל הפועל, הורשה עלפי דין, עריכת הסכמים בין יורשים, הסתלקות מצוואות, תקיפת צוואות, ייצוג מי שמעורב בסכסוך הנוגע לירושה,  ועוד.

  עריכת צוואות

  כדי להבטיח שעיזבוננו יחולק באופן מסוים, יש לפנות אל עורך דין ירושות כדי לערוך צוואה.

  בחוק הירושה, מפורטות ארבע דרכים בהן ניתן לערוך צוואה, בכתב, בעלפה, בפני עדים או בפני רשות. לכל סוג צוואה תנאים שרק בהתקיימם תחשב תקפה.

  באופן טבעי, ישנן צוואות שקל יותר לתקוף, עו"ד ירושות עורך צוואות באופן שמבטיח ביצוען ככתבן וכלשונן. ברוב רובם של המקרים צוואות הנערכות אצל עורך דין ירושות יהיו מסוג "צוואה בפני עדים".

  חלוקת עיזבון בהורשה עלפי דין

  כאשר אדם הולך לעולמו ואינו מותיר אחריו צוואה תקפה, יחולק עיזבונו לפי הוראות חוק הירושה בדרך של הורשה עלפי דין. באופן כללי, יירשו בני משפחתו של המנוח לפי דרגת קרבתם אליו, כך למשל ראשונים לרשת הם בני/בנות זוג וילדים (רק אם אין כאלה בנמצא יירשו הורים ואחים).

  אם אין למנוח בני משפחה הכלולים במעגלי הקרבה המוגדרים בחוק הירושה, עובר העיזבון כולו לרשות המדינה.

  כדי להוציא לפועל חלוקת עיזבון במקרה של הורשה על פי דין, יש לפנות אל עורך דין ירושות אשר יטפל בקבלת צו ירושה מטעם רשם הירושות. בצו, יפורטו פרטי היורשים ועם קבלתו ניתן לגשת לבנק, לרשות רישום המקרקעין, משרד הרישוי וכל גוף אחר המעורב ברישום בעלות והחזקת ממון ונכסי העיזבון, הוראות הצו ימולאו והזכויות יועברו ליורשים.

  צו קיום צוואה

  כדי להוציא לפועל צוואה, יש לפנות אל עו"ד ירושות אשר ידאג לקבל צו קיום צוואה מרשם הירושות. ישנם מקרים בהם יש המבקשים לערער על תוקף הצוואה, עורך דין ירושה ידע לייעץ ולייצג גורמים המעורבים בסכסוכים כאלה.

  בהתקבל צו קיום צוואה, ניתן להציגו לגורמים המתאימים (בנק, לשכת רישום מקרקעין וכו') והיורשים יקבלו חלקם בעיזבון.

  עורך דין ירושות הוא הכתובת עבור מי שמעוניינים לערוך צוואה, ליורשים, למי שסבורים שיש לשנות אופן חלוקת עיזבון (לתקוף צוואה או להמציא צוואה שהם יודעים על קיומה), עבור יורשים שמעוניינים לשנות את האופן בו מחולק העיזבון ביניהם, יורשים המעוניינים להסתלק מחלקם בעיזבון (למשל כדי שלא ייפול לידיהם של נושים) ולמעשה עבור כל מי שזקוק לייעוץ ולייצוג בעניין הקשור לצוואות, עיזבונות ואופן חלוקתם.

  עו"ד ירושה

  תהליך בו מעורבים מספר יורשים הינו תהליך שיש לנהוג בו בעדינות מרבית כמו גם ברגישות המרבית. למרות הישארותה של צוואה, עדיין יכולים להתגלעות לא מעט סכסוכי משפחה הנולדים כתוצאה מאותה ירושה שהותרה. לא מעט משפחות שהיו מצויים עד כה באחדות, או לפחות לכאורה, החלו לגלות סימנים של פירוד מתוך כעס ומריבות על אופן הישארות הירושה. משום כך תפקידו של עו"ד ירושה הוא למצוא את הפתרונות המיטביים ביותר בכדי שכל אחד מן היורשים יוכל לשמוח בחלקו. משרד עורכי הדין וינגסט שלו ושות' הינו משרד עורכי דין העוסק בתחום דיני ירושות בה מקבלים היורשים את הליווי וייעוץ משפטי מקיף לניהול תביעות ירושה ועוד. מציע משרד עורכי הדין טיפול אישי מקצועי ודיסקרטי.

  מה חשוב לדעת על אופן ניהולו של עו"ד ירושה

  כאשר מטפלים בתחום כמו דיני ירושה, מדובר למעשה בעוד נדבך המרכיב את אופן עיסוקו של עורך דיני לדיני משפחה. ועל כן חייב עורך דין המייצג מקרים כגון דיני ירושה, ניהול עיזבונות וצוואות להבין כי דרך הטיפול עד כמה שהיא חייבת להיות מעוגנת על הצד המשפטי וברמה המקצועית הגבוה ביותר, חייבת לכלול גם את תהליך ההקשבה והאמפטיה. כיצד נתונים אלו באים לידי ביטוי? הינה לפניכם במספר דוגמאות בולטות:

  • כאשר נפטר אדם, והוא הוריש אחריו ירושה יכולים יורשיו לממש את קיום הירושה בין אם על ידי קבלת צו ירושה זאת כאשר אין צוואה קיימת או כאשר ישננה צוואה שהושארה לבצע את קיום הצוואה באמצעות צו קיום צוואה. התנהלות יחד עם עו"ד ירושה במקרים אלו הינה הכרחית ביותר , משום שרק כך יכולים היורשים להיות בטוחים כי אכן הירושה שהושארה להם תמומש כחוק
  • כאשר מסתייעים בשירותיו של עו"ד ירושה הבקיא בכל אותם דיני ירושה , ההתנהלות כמובן הופכת להיות הרבה יותר קלה ופשוטה ליורשים שיכולים להוריד מעליהם את עול ההתנהלות שהינה הרבה יותר מסובכת עד כמעט בלתי אפשרית כאשר אין עורך דין המנהל את המהלכים לקראת מימוש הירושה המימון בכל הטפסים והמסמכים אותם צריך להגיש אל רשם הירושות כמו גם ההתנהלות אל מול כל הגורמים הנוספים ככל שיידרש ובערכאות משפטיות
  • כפי שניתן להבין ואף לצפות ישנן לא מעט הפתעות העלולות להיות כאשר מעוניינים לממש ירושה. לעיתים המנוח או המנוחה השאירו צוואה ולעיתים לא, ולעיתים על כל זאת יכולים אחד מן היורשים לגלות סימני התנגדות לירושה שנותרה, מפאת סיבה כזו או אחרת. כל שכן כאשר מותרים אחריהם המנוחים צוואה על פיה יש לפסוק או להתנגד לה כגון צוואה הדדית או צוואה רגילה. כאשר מסתייעים בשירותיו של עורך דין הבקיא כאמור בכל אותם חוקים סעיפים ותקנות מתוך דיני ירושה הקיימים, ידע עורך הדין כיצד לגשת אל התיק תוך כדי בניית אסטרטגיה משפטית הבנויה על סמך הנתונים העולים מן התיק
  סיכום דבר

  קבלת ירושה, איננה כה פשוטה כפי שניתן לצפות לעיתים קרובות חווים היורשים מהמורות לא פשוטות בדרך בין אם על ידי יורשים אחרים, ובין אם משום אופי הצוואה שהושארה ועולים ממנה תהיות וסימני שאלה. חייב עו"ד ירושה להיות בקיא בכל אותם מקרים וסיטואציות משפטיות ולדעת כיצד לגשת נכון אל התיק הקיים. עורך דין מומחה בתיקי ירושה ובעל ניסיון רב שנים יוכל לדעת כיצד לגשת נכון אל התיק שלכם. מוזמים לפנות אל עורכי הדין וינגסט, שלו ושות' דרך אתר המשרד ולקבוע עימם פגישה ייעוץ ראשונה ללא עלות.

  עורך דין ירושה מומלץ

  ירושה עד כמה שהיא יכולה להישמע כחלק בו כל אחד מקבל את הממון והרכוש הנותרים מן המנוח, הינה תהליך הרווי בכאב רב ביותר על איבוד בני משפחה הקרובים ביותר. משום כך תהליך של מימוש ירושה באמצעות עורך דין ירושה מומלץ היא בגדר הכרחית, בכדי להקל מעט מההתנהלות הכואבת של היורשים בתהליך קבלת הירושה. משום זאת בחירתו של עורך דין שיוכל לסייע למשפחה בעת כאבה היא חשובה ביותר. כך שינם מספר פרמטרים שעל פיהם חשוב לבחור את ייצוגו של עורך הדין הנכון שיפעל בתיק הירושה שלכם, ואתם תוכלו לסמוך על שירתיו של עורך הדין. משרד עורכי הדין וינגסט שלו ושות' הינו משרד עורכי דין העוסק בין היתר גם בתחום דיני ירושה בה מעניק המשרד טיפול מלא ומקיף בכל הנוגע לניהול תביעות ירושה, צוואות טיפול בעיזבונות ועוד. אם כן מהם אותם פרמטרים חשובים לבחירת עורך דין עליו תוכלו לסמוך בענייני ניהול הירושה שלכם, נענה בהמשך המאמר.

  מהם הפרמטרים לבחירת עורך דין ירושה מומלץ?

  הרבה מאד עורכי דין מצויים בישראל המציעים כל אחד את שירותיו בענפי המשפט השונים, אך יחד עם זאת עד כמה שיהיו עורכי הדין בקיאים ומיומנים בעבודתם המשפטית, ישנם מספר פרמטרים אשר עליהם אינכם יכולים לפסוח אם ברצונכם לקבל שירות מקצועי אמתי ומלא, ותוכלו לסמוך על שירותיו של עורך הדין שלכם. מהם אותם פרמטרים חשובים? הינה כמה מהבולטים שבהם:

  • דבר ראשון במעלה כשאר אתם חושבים לשכור שירותיו של עורך דין הוא חייב להיות בעל זמינות גבוה עבורכם, זאת ועוד כל נושא התקשורתי חייב להיות באופן מלא. בין אם אתם רוצים לשאול שאלה שאינה ברורה לכם, ובין אם אתם מבקשים לדעת האם יש התקדמות בתיק שלכם, אתם צרכים לדעת שעורך הדין שלכם נמצא שם בשבילכם בכל רגע, אלא אם כן סוכם עמו אחרת ברגעים מסוימים
  • נקודה נוספת היא כאשר הלקוחות מרגישים שמשרד עורכי הדין ועורך הדין עמו הם עובדים אכן עובד למענם בתיק המדובר. כאשר לקוחות מרגישים כי דרך ההתנהלות בתיקם איננה קיימת, אלא הופכת להיות עוד תיק בערימת התיקים הקיימת במשרד, עלול הדבר לפגום בהצלחת התיק ובשירות אותו מקבל הלקוח, על כן משרד עורכי דין המכבד את לקוחותיו יודע כיצד להתייחס אל כל לקוח כאילו הוא היחיד ושאכן העניינים בתיקו מתקדמים. אחרי הכל התיק הקיים אצל עורך הדין הינו מרכז חייו של הלקוח ועל כן חשובה ההתנהלות המכבדת ומתן שירות בהתאם
  • תחושת השותפות בה הלקוח לוקח חלק של מעורבות בתוך התיק שלו יוצרת הרגשה של ביטחון קרבה ושקיפות בקרב לקוחות, על כן משרד עורכי דין בעל ניסיון ידע כיצד לשתף את לקוחותיו בכל הקורה בתיקם זאת כמובן מעבר למשימות אותן מבצע עורך הדין בכל מקרה בתיק הלקוח
  סיכום דבר

  בדיקת פרמטרים נחוצים בכדי לבדוק האם עורך דין ירושה מומלץ הוא הוערך דין הניצב לפניכם כעת, יכולה לעזור לכם בקבלת החלטות לגבי השכרת שירותיו של עורך הדין המדובר. נתונים כגון תקשורת טובה, זמינות, שקיפות, מעורבות ושיתוף בתיק, וכן יחס מכבד הם המרכיבים העיקריים בהם ניתן לבחון עורך דין ירושה מומלץ. אם ברצונכם לקבוע פגישת התייעצות ראשונה ללא עלות הנכם מוזמנים לעשות דרך אתר משרד עורכי הדין וינגסט שלו ושות'.

  פרסום לעורכי דין פרסום לעורכי דין
  דילוג לתוכן