לפגישת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות,
אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר

  עורך דין צוואות – משרד עו"ד צוואות

  חוק הירושה מסדיר את האופן בו יחולק רכוש וממון אשר מותיר אחריו אדם אשר הלך לעולמו. הנכסים אותם מוריש המנוח מכונים "עיזבון" ומי שזוכים לקבל חלק מעיזבונו של אדם שנפטר מכונים יורשיו, ייתכן מצב בו יורש אחד בודד מקבל את העיזבון כולו.

  על פי חוק הירושה, ישנן שתי דרכים לפיהן תבוצע חלוקת עיזבון, הראשונה היא חלוקה לפי הנחיות שמותיר אחריו המוריש כפי שהן מתוארות בצוואה תקפה שערך מבעוד מועד. הדרך השנייה, בה נוקטים רק אם אין בנמצא צוואה תקפה, היא בהתאם להוראות המפורטות בחוק הירושה עצמו הקובע, באופן כללי, חלוקה בין בני משפחתו של המנוח לפי עיקרון של "מעגלי קרבה".

  בחוק הירושה, מוגדרות מספר דרכים בהן ניתן לערוך צוואה ותנאים שונים (גם כלליים וגם כאלה הנוגעים לסוג מסוים של צוואה) שאם אינם מתקיימים יישלל תוקפה של הצוואה באופן מלא או חלקי.

  מי שמעוניין לקבוע בעצמו כיצד יחולק עיזבונו, חשוב מאוד שיתוודע לדרכים האפשריות לעריכת צוואה ויקפיד לערוך צוואתו כך שתעמוד בכל התנאים הדרושים כך שתוקפה יהיה מובטח ואיש לא יוכל לתקוף את הצוואה ולהביא לביטולה. עורך דין המתמחה בדיני ירושה ידע להעניק ליווי משפטי למי שעורכים צוואה ולוודא שזו נערכת בהתאם לדרישות החוק כך שניתן להיות סמוכים ובטוחים שתכובד בבוא היום.

  צוואה בפני עדים

  צוואה בפני עדים היא הדרך הנפוצה ומהימנה ביותר לעריכת צוואה והיא גם הדרך בה נוהגים עורכי דין לענייני ירושה לנקוט בעת שהם מעניקים שירות עריכת צוואה ללקוחותיהם.

  הצוואה מנוסחת על ידי עורך הדין בהתאם להנחיות שהוא מקבל מעורך הצוואה ובאופן שאינו מותיר ספק באשר לרצונותיו. במעמד החתימה על הצוואה, נוכחים שני עדים (הם יכולים אך אינם חייבים להיות מוזכרים כיורשים בצוואה) אשר מאשרים בחתימתם שהיו נוכחים במעמד בו חתם עורך הצוואה עליה וכי הלה עשה זאת מכיוון שרצה (רצון חופשי ומתוך דעה צלולה) שחלוקת עיזבונו תבוצע בהתאם להנחיותיו כפי שהן מנוסחות בצוואה. מסמך הצוואה נותר על פי רוב במשמורת אצל עורך הדין שטיפל בעריכתה.

  צוואה בכתב יד

  אדם רשאי לערוך צוואה בכתב ידו למסור אותה למשמורת או להפקידה במקום ידוע מראש משם תינטל לאחר מותו ותשמש לקביעת אופן חלוקת עיזבונו. חשוב לדעת כי צוואות בכתב יד נחשבות קלות לתקיפה.
  צוואה בפני רשות

  חוק הירושה מאפשר עריכת צוואה אצל שופט, רשם או נוטריון אולם רק מעטים בוחרים לערוך צוואתם באופן זה. המוריש מתאר לבעל הסמכות (אותו שופט, נציג רשם הירושות או נוטריון) כיצד הוא רוצה שעיזבונו יחולק ואותו בעל סמכות מעלה את הדברים על הכתב בצורה של פרוטוקול ומאשר בחתימתו שהצוואה נערכה בפניו.

  צוואה בעל פה או "צוואת שכיב מרע"

  קורה ואדם המצוי על סף מוות מעוניין למסור הנחיות באשר לחלוקת עיזבונו אך, מטבע הדברים, הוא מנוע מלערוך צוואה באחת משלוש הדרכים שהוזכרו לעיל. במקרים כאלה יכול מי שמרותק למיטת חוליו ומצוי על ערש דוויי להשמיע בפני שני עדים דברים המתארים את האופן בו היה רוצה שיחולק עיזבונו תוך שהוא מבהיר להם שזוהי צוואתו. העדים יידרשו מאוחר יותר לערוך זיכרון דברים, תוך שהם מציינים ומאשרים שהדברים נאמרו להם על ידי המוריש עצמו, אותו יפקידו אצל רשם הירושות ולפיו תבוצע חלוקת העיזבון בבוא העת. חשוב לדעת כי תוקפה של צוואה בעלפה מוגבל לחודש אחד כך שהיא בטלה אם עורך הצוואה לא נפטר במהלך החודש שלאחר עריכת צוואה כזו.

  למידע נוסף ולסיוע בתחום דיני המשפחה והירושה, אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עורכי דין וינגסט שלו.

  עורך דין צוואות

  חוק הירושה הוא המסדיר את אופן חלוקת עיזבונם של מי שהולכים לעולמם. בחוק מוגדרות שתי דרכי חלוקה אפשריות, חלוקה לפי הוראות צוואה או, במקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה תקפה, "הורשה עלפי דין", דהיינו לפי הוראות חוק הירושה (בדרך המבוססת על "מעגלי קרבה").

  יוצא איפה שכל מי שמעוניינים להבטיח שעיזבונם יחולק באופן מסוים, במיוחד אם מדובר בחלוקה השונה מזו שתבוצע בהיעדר צוואה ("הורשה עלפי דין"), מוכרחים לנסח מבעוד מועד צוואה. חשוב להקפיד שהצוואה תיערך באופן אשר יבטיח שאיש לא יוכל לתקוף אותה, להביא לביטולה או לשינוי כזה או אחר באופן חלוקת העיזבון.

  עורך דין צוואות ידע לטפל עבורכם בעריכת צוואה. מומלץ לכל אחד לפנות אל עו"ד צוואות, להיעזר בשירותיו כדי לערוך צוואה וכך להבטיח חלוקת עיזבוננו בין יורשים שאנו חפצים בהם ובאופן המועדף עלינו.

  ארבע סוגי צוואות

  בחוק הירושה מוגדרות ארבע דרכים בהן ניתן לערוך צוואה. צוואה בכתב מנוסחת על ידי המוריש, רצוי בכתב ידו, הוא חותם עליה ומוסר אותה למשמורת. צוואה בפני עדים חתומה על ידי המוריש ושני עדים, עורך דין לצוואות יערוך, ברובם המוחלט של המקרים, צוואות בדרך זו.

  צוואה בעלפה אפשרית רק כשהמוריש מצוי על ערש דוויי, היא מכונה גם "צוואת שכיב מרע". המוריש, הנוטה למות, מבטא בקול את שהוא רוצה שיעשה בעיזבונו ומי שלהם נאמרו הדברים צריכים לפעול כדי להביא לכך שהנחיות אלה יוכרו כצוואה ויבוצעו.

  הסוג הרביעי של צוואות הוא "צוואה בפני רשות", הן נערכות בפני שופט או נוטריון, המעלים את הדברים על הכתב.

  צו קיום צוואה

  מומלץ ליורשיו של אדם שנפטר והותיר אחריו צוואה לפנות ללא דיחוי אל עו"ד צוואות כדי שהלה ייטול על עצמו את הטיפול בקבלת צו קיום צוואה מטעם רשם הירושות. עורך דין צוואות ידע כיצד להגיש את הבקשה, וללוות את ההליך עד תומו בין אם הכול מתנהל כשורה ובין אם מתעוררים סכסוכים ומחלוקות.

  עם קבלת צו קיום צוואה, ניתן לפנות לגורמים האמונים על ניהול הזכויות בממון ובנכסים הכלולים בעיזבון (דוגמת בנקים, לשכת רישום המקרקעין, משרד הרישוי וכד') והם יפעלו עלפי הוראותיו כך שכל יורש יקבל את חלקו.

  תקיפת צוואות, הסכם בין יורשים והסתלקות מצוואה

  לעיתים, נופל פגם באופן בו נערכה צוואה, למשל אם המוריש היה נתון תחת איומים או השפעה בלתי הוגנת. במקרים כאלה עורך דין לצוואות יוכל לפעול כדי לתקוף את הצוואה ולהביא לביטולה.

  עורך דין צוואות יכול לסייע ליורשים שמעוניינים לשנות את אופן חלוקת העיזבון ביניהם (בדרך של עריכת "הסכם בין יורשים")  כמו גם למי שמעוניינים להסתלק מחלקם בירושה.

  פרסום לעורכי דין פרסום לעורכי דין
  דילוג לתוכן